top of page
Sök
  • Skribentens bildAiyana Mantel

Vad är en Inka shamansk mesa?

Uppdaterat: 22 nov. 2023

Inka betyder solens barn, den som lyser med kraft och visdom och har förmågan att skapa balans och harmoni i alla sammanhang. Det betyder den som skiner och positivt påverkar allt i dess omgivning. Inka symboliserar spirituellt medvetet ljus som öppnar hjärtats kärlekskraft och blir en hälsosam bro av balans till vårt väl utvecklade intellekt och moderna samhälle av logik. Att tänka med hjärtat innebår att känna vad som är rätt handling, att lita på den intuition och magkänsla som finns inom varje männsika. Tänk vilket annorlunda samhälle vi skulle leva i när hjärtats visdom är med!


Inkas Medicinhjul

I shamanutbildningen runt Inkas Medicinhjul bygger varje deltagare sitt personliga och unika altare av medicinstenar, en mesa. Genom ceremonier och initieringar är varje sten i en shamans mesa en healingenergi och i relation med källan av Inka traditionen dvs. Andernas spirituella ljus. Altaret är en kraftplats, inte bara stenarna i den, som kan användas i sin helhet till att lösgöra negativa energier. Vi säger den gör sin michui - tar ut det tunga och låter dess healing kraft strömma tillbaka in. En mesa renar sig själv genom eld, det är en av det viktiga aspekterna med traditionens eldceremonier men även eldens natur som vaknar och stärks inom oss i dessa ceremonier. Eldens element som transformerar, helar och aktiverar passionen som bor i hjärtat.


En shamansk mesa är så mycket mer än bara en samling stenar, det är ett altare av medicin, skönhet och kraft. Alla som bygger sin mesa måste förtjäna varenda medicinsten i den genom att göra sin personliga helanderesa igenom Medicinhjulet och dess visdom. En resa som ofta utmanar i det yttersta men ger så mycket av ljus, inre frid och själslig styrka tillbaka när vi har modet att möta oss själva i den process som krävs till att hela våra liv och expandera våra drömmar.


Varför en mesa?

En shamans mesa blir en spegel likväl som en portal av outvecklad potential till den personens liv. En mesa håller drömmar, böner och visioner på en mytisk nivå av livet och är genom initieringar starkt sammankopplad med sin ägare. Vill en mesabärare förändra något i livet öppnar hon först sin mesa och läser sin spegel av nuet innan symboliska och energimässiga skiften sker. Det vanliga är att direkt göra förändringar i den yttre fysiska världen, men för en shaman är det viktigt att först skifta i energi och symbolspråk med det hon vill ska informera den fysiska världen. På det sättet fokuseras intention och energi till det själsliga såväl som det materiella.


Har du en dröm om att förändra ditt liv och samtidigt göra positiv skillnad i din värld? Kom och utforska dina inre resurser och drömmar genom den anrika visdomen från Andernas mystik!


Har du redan en mesa men den saknar kraft? Välkommen till masterklassen Shamans Altar där du lär dig den kraftfulla symbolikens språk i att se var du är på din själsliga livsresa av växande och förverkligande. Vi förändrar världen inifrån!


Flera altare av medicinstenar i Inka Shamanism
Shaman mesa

14 visningar0 kommentarer
bottom of page