top of page
Chakana__edited_edited_edited_edited.png

Wisdom Wheel Mentorskap för Mesa bärare

Fördjupad Visdom. Mystik. Healing

Efter en östklass sägs shamanen leva i mitten av Medicinhjulet för balans och kraft oavsett vad som händer i omvärlden.


Välkommen till ett personligt designat mentorskapsprogram för att fördjupa visdomslärorna i varje riktning och uppgradera din shamanska kunskap i hur du fullt ut lever din medicin.

Mentorskap: Välkommen
bottom of page