top of page

Shaman Master 

 Luminous Warrior. Shamans Altar.

Living Destiny. The Dreamer.

Nästa kursstart 17 november!

Som shaman, är livet en 100% aktiv upplevelse i att skapa verkligheten i samverkan med universum. Vi fortsätter att växa i vårt ljus och engagerar oss i att höja medvetandet om hur vi manifesterar i världen, och hur vi fortsätter att drömma kraftfulla visioner som ger positiva konsekvenser genom skapelsen. Master klasserna är ett stort steg upp i energi!

 

Du justerar din frekvens genom ceremonier och ritualer till att få samman de 3 världarna inom dig för framgång i att leva ditt Destiny! 

 

Välkommen till fyra avancerade klasser för dig som bär en fullmesa, klasser som tar dig djupare in i Andernas mystik vilket ger dig ett större perspektiv på hur du integrerar och medvetet lever din shamanska kraft i allt.

Despacho ceremoni med Qero shaman i Peru.
bottom of page